Партньори

Сдружение “Център за творческо обучение” (СЦТО) е организация с нестопанска цел, създадена да работи за промяна в областта на образованието и обучението. Дейностите на сдружението са фокусирани върху образователната трансформация, ученето през целия живот и младежките дейности.

СЦТО предоставя ноу-хау, подкрепа и съвети на българските образователни организации за цифрова трансформация чрез технологични решения в облака.

Отговаряйки на квалификационните нужди на преподавателите, СЦТО предлага краткосрочни курсове за обучение без откъсване от работа по програми, одобрени от българското Министерство на образованието и науката. Програмите са предназначени да подпомогнат професионалното развитие на учителите и да актуализират техните умения с най-актуалните иновации в класната стая.

Процедурите за обучение на СЦТО са сертифицирани по ISO 9001: 2015.

Центърът е партньор за България на Space Camp Турция – младежки лагер, предлагащ STEAM обучение, който всяка година привлича стотици тийнейджъри от европейски и азиатски страни с интензивна програма в областта на науките, технологиите и работата в екип. На национално ниво СЦТО организира научни лагери за млади хора, които предлагат програма с разнообразни теми на всяка сесия.

Много проекти, инициирани и осъществени от сдружението, са насочени към нуждите на младите хора за смислено образование и придобиване на знания и умения за 21-ви век.

СЦТО е инициатор и партньор в образователни проекти, финансирани от програми на ЕС, национални и международни донори и фондове.

Центъра има офиси във София, Пловдив и Варна.

Уебсайт: www.cct.bg


Областният център за обучение на учители в Паневежис е публична организация с нестопанска цел, основана от Общинския съвета на Паневежис през 1995 г. Намира се в гр. Паневежис, Литва. Целите на Образователния център са да развива професионалните компетентности на членовете на образователните общности и да насърчи разпространението на перспективни педагогически иновации. Той осигурява обучение без откъсване от работа за екипите на 20 училища, разположени главно в област Паневежис. Докато реализира визията на обществото за учене през целия живот, Образователният център отговаря на приоритетите на националните образователни, училищни и индивидуални  нужди на обучаващите се.

Отразявайки предизвикателствата и нуждите на настоящия образователен контекст, Образователният център предлага обучения, семинари и консултации за своята аудитория. Той реагира на исканията на общностите, ориентирани към образованието за обучения от експерти и признати обучители-практици.

Образователният център участва в партньорски образователни проекти и развива взаимоотношения с различни общности, неправителствени и правителствени организации, и чуждестранни партньори. Например през 2017–2020 г. с партньори от Италия, България, Испания, Португалия, Румъния, Гърция, Полша, Германия, Северна Македония, Хърватия и Малта, Образователният център реализира девет проекта, финансирани по програма „Еразъм +“.

Той също така координира Университета за трета възраст в област Паневежис, в чийто дейности са включени над 660 обучаеми.

Уебсайт: www.prsc.lt


Националната дирекция на образованието на район Ускудар (ÜSKÜDAR MEM) функционира в най-старият квартал на Истанбул, чието население е над 330 000 души. Дирекцията е създадена през 1926 г. В района има 342 държавни образователни институции и 136 частни с 168 000 ученици. От тези образователни институции 82 са детски градини, 52 основни, 39 средни училища и 172 гимназии. Повече от 7200 учители работят в различни нива на образованието, а административната работа в националната дирекция е поверена на 196 служители. Дирекцията управлява центрове за обучение през целия живот, училища за специални грижи и организира курсове за обучение на възрастни.

В района има научни и младежки центрове, и Детски университет, където талантливите ученици могат да получат образование. Отдел „Стратегия и развитие“ отговаря за надзора на всички проекти, изпълнявани в рамките на района. 12 национални и 5 европейски проекта се координират от Дирекцията на район Ускудар. В района от 2015 г. се провежда Фестивал на науката и изкуството с участието на повече от 120 предучилищни организации, начални и средни училища в огромна изложбена площ. Целта на този фестивал е да покаже резултатите от усилията, които учениците полагат през цялата година.

Отделно от това, той дава възможност на учениците да задълбочат значително своите познания в широк спектър от научни дисциплини. Те могат да изследват чудесата на науката, ръководени от водещи изследователи и преподаватели. Семинарите за родители и учители, за които са оборудвани 25 специални учебни стаи и 15 сертификата за обучение на обучители се подкрепят в рамките на проекта „Образование, оборудване, развитие (EDGE)“, който е финансиран от Агенцията за развитие на Истанбул. Програма за финансова подкрепа на деца и младежи се осъществява от Националната дирекция на образованието на окръг Üsküdaрайон Ускудар от 2018 r. Проект за укрепване на предучилищното образование се осъществява от Министерството на националното образование и УНИЦЕФ в местността Догубаязит 2010.

Уебсайт: www.uskudar.meb.gov.tr/


Историята на образователните институции “Bahçeşehir Uğur” започва през 1968 г. с учителски център, който има само три класни стаи. През 2019 г. тя е вече успешна световна образователна марка, която предлага висококачествено образование на новите поколения в Турция. Енвер Юджел, който започва кариерата си в образованието през 1974 г., е мечтателят, който стои зад успеха на образователните институции Bahçeşehir Uğur (BUEI). Г-н Юджел вярва, че образованието може да реши всички глобални проблеми и затова работи неуморно, за да създаде модерна концепция за образование, отговаряща на бъдещите нужди на Турция и света около нея. Приключението, започнало през 1968 г., продължава да добавя стойност към образованието повече от половин век. Водени от визията на своя основател, екипът изявени професионалисти на BUEI предлага висококачествено образование на повече от 150 000 студенти от цял ​​свят. Днес образователния консорциум включва колежа Бахчешехир, Научния колеж Бахчешехир, Технологични гимназии, Училища Уур, Кариерен център Уур, Подготвителни гимназии Уур, както и Глобалната организация BAU, която включва Bahçeşehir University, BAU International University Washington DC, BAU International University Berlin, BAU International Medical University Batumi, BAU Cyprus Bahçeşehir University, Mentora Language Schools, CES Toronto Language Schools и IAR Rome.

Уебсайт: www.bahcesehir.k12.tr/tr/


“Данмар Компютърс” е полска частна компания, работеща в областта на информационните технологии и предоставяща професионално обучение в тази област. Персоналът на компанията има богат опит в разработването на съвременни уеб и мобилни приложения, които се използват за образователни цели. Те също имат дългогодишен опит в изпълнението на европейски проекти, в рамките на които служителите на отдела за изследвания и развитие на компанията подготвят обучения, съобразени с нуждите на различните учащи се. Компанията е участвала в проекто по образователни програми на Европейския съюз, сред които: Progress, бившите “Леонардо да Винчи”  и “Грундвиг”, а в момента по Еразъм+ и Хоризонт 2020. В много от тези проекти Данмар е била  отговорена за разработването и координирането на стратегиите за популяризиране. “Данмар Компютърс” също е разработчик на AdminProject – онлайн платформа за управление на европейски проекти.

Всички дейности на компанията се основават на широка и добре изградена мрежа за сътрудничество, както на национално, така и на международно ниво. Националните мрежи включват институции за обучение и консултиране, университети, училища, неправителствени организации, както и компании от частния сектор. Международната мрежа включва партньори от различен профил, идващи от всяка страна на Европейския съюз. Мисията на “Данмар Компютърс” е насърчаването на ученето през целия живот и осигуряване на равен достъп до образование за всички с използване на съвременни технологии.

Уебсайт: www.danmar-computers.com.pl


Университетът в Крит (UoC) е мултидисциплинарна, ориентирана към научните изследвания държавна образователна институция. С кампуси в Ираклион и Ретимно на остров Крит, място, богато на древни и модерни средиземноморски култури, университетът предлага жизнена социална и интелектуална среда за изследвания и образование. Създаден през 1973 г., университетът приема първите си студенти през 1977-78. Сега има 17 департамента в 5 факултета (философия, педагогика, социални науки, инженерство и медицина), както и редица свързани институции, включително Обсерваторията “Скинакас”, Природонаучния музей и Университетската болница. Изследователската дейност в Университета на Крит следва класическия академичен модел, движи се от инициативите на учените при разработването на собствени проекти, базирани на тяхното научно любопитство или на практиката, както и на работа в сътрудничество с други изследователски групи. Това сътрудничество отразява нарастващия мултидисциплинарен и интердисциплинарен характер както на основните, така и на приложните изследвания, което също се отразява в интердисциплинарния характер на много от програмите за следдипломно обучение на университета. В съответствие със своята изследователска насоченост, Университетът на Крит е първият гръцки университет, подписал Европейска Харта и Кодекса за набиране на изследователи и е част от европейската мрежа EURAXESS за мобилност на изследователите. Университетът участва изцяло в механизмите за осигуряване на качеството и се ангажира да отговаря на стандартите за качество, както за своите академични, така и за административните си структури.

В момента в Университета на Крит са регистрирани над 14 000 студенти и 2500 аспиранти. Те се обучават от академичен факултет с около 500 членове, подкрепен от допълнителни преподаватели, докторанти и лабораторни инструктори, както и от технически и административен персонал. Департаментът за предучилищно образование в Университета на Крит има опит в провеждането на курсове, използващи различни системи за управление на ученето (e-class, Moodle и др.).

Департаментът за предучилищно образование е един от 17-те подразделения на Критския университет. Катедрата има двойна цел: (а) да осигури качествено първоначално обучение и подготовка за своите студенти и (б) да насърчава образователни изследвания и педагогически приложения. Катедрата притежава и управлява успешно 4 изследователски лаборатории: (а) за педагогически и образователни изследвания и приложения, (б) за изследвания в психологията, (в) за изследвания в областта на драматичното и художествено / естетическо образование, (г) за музикално и психо-кинетично образование.

Катедрата по предучилищно образование също така управлява успешно „Център за обучение на учители за предучилищно образование”. Центърът е специализиран в: (а) общообразователни предучилищни учебни програми и практика, (б) образование за малки деца със специални нужди, с акцент върху програмите за ранна интервенция.

Уебсайт: www.uoc.gr


Университета на Валахия в Търговище (Румъния) е държавен университет, чиято дейност се определя от обективните нужди на висшето образование в Румъния, децентрализацията на огромните университетски центрове, но също така и от съществуването на ценния човешки потенциал и старите културни и исторически традиции в регион Дъмбовица. Днес структурата на УВТ включва 10 факултета и 3 катедри, които предлагат 34 специализации за бакалавърска степен (дългосрочни курсове от 3 или 4 години), 34 магистърски програми (курсове от 1-2 години), 6 докторантски направления, но също така и квалификационно обучение на учители, курсове за дистанционно обучение и учене през целия живот. В момента около 7000 студенти посещават всички форми на обучение под компетентното ръководство на приблизително 300 преподаватели, организирани в 19 образователни отдела.

Като устойчив университет, УВТ създава граждани, осъзнаващи промените, изисквани от нов начин на живот, които си взаимодействат в икономическата, социалната, културната и информационната среда, за да създадат човешко общество, способно за дългосрочно развитие. В момента УВТ участва активно в реализирането на мултикултурна Европа и допринася за утвърждаването на нейните човешки и демократични ценности. Институцията е координатор или партньор в различни национални и международни проекти, подкрепени в рамките на различни програми. На международно ниво проектите финансирани от европейски рамкови програми като  TEMPUS, Socrates, LLP, FP7, Erasmus + и др. допринесоха не само за развитие на потенциала и научната експертиза на екипа, но и за повишаване на европейското сътрудничество и осведоменост. Със своите здрави връзки с доуниверситетската система, Университетът осигурява непрекъснато професионално развитие на учителите без откъсване от работа във всички образователни области. В допълнение, повечето от програмите за непрекъснато професионално развитие се реализират чрез съвременните дидактически методологии и чрез платформи за електронно обучение. В това отношение мисията и задачите на институцията са в съответствие с дейностите и задачите на проекта NGSS, като са ориентирани към разработване на програма за обучение на учители, създаване на рамки за инклюзивно образование, използване на ИКТ за образователни цели и засилване на европейското сътрудничество и осведоменост.

УВТ е координатор или партньор на много национални и международни проекти. Някои от тях изиграха решаваща роля за популяризирането на нови методологии на преподаване и педагогически стратегии, тъй като институцията беше пионер в разработването и провеждането на програми за продължаващо професионално развитие за румънските учители, имащи за предмет нови ориентации в образованието, включително развитието на учебни дейности във формалното, неформалното и продължаващото образование във всички образователни нива.

Асоциираните партньори, включени в проекта са образователни институции в областта на образованието в ранна детска възраст – главно детски градини и училища (малки и средни), ориентирани към обучението на деца (формално и неформално), до 10-годишна възраст, приблизително до еквивалента на четвърти клас.

Университетът предоставя детска градина и образование за начални учители с всички необходими елементи за провеждане на педагогически програми в рамките на румънската национална рамка.

Два департамента на университета – Отдел за обучение на учители и Отдел за образователни науки – осигуряват психолого-педагогическата подготовка на студентите, първоначалното обучение на бъдещите учители в предучилищна и начална степен, както и професионалното развитие на преподавателския състав от предуниверситетско образование, за да се развият професионалните и хоризонтални компетентности, необходими за популяризиране на съвременните дидактически и ориентирани към учениците подходи. Дейностите – първоначално обучение за преподавателски персонал, обучение на учители без откъсване от работа или научни изследвания – са съобразени с европейските образователни стандарти и са насочени към изискванията на съвременното общество и настоящите образователни приоритети.

Един от тези приоритети е ориентиран към поддържане на образователните дейности и учителите от детските градини и училищата. В това отношение университетът предлага цялата си подкрепа – заедно с преподаватели и общност – и поема отговорността да поддържа всички студенти, за да достигнат до най-добрите си лични резултати. В това отношение университетът подкрепя растежа и развитието на всички деца, включително техните интелектуални, социални, емоционални и физически характеристики.