Ortaklar

Yaratıcı Öğretim Kuruluşu Merkezi- Bulgaristan (CCTA)kar gütmeyen bir kuruluş olup eğitim öğretim alanında değişiklik yaratmak için kurulmuştur. CCTA’nın etkinlikleri eğitim dönüşümü, hayat boyu öğrenim ve gençlik etkinliklerine odaklanmıştır.

CCTA özel bir bilgisayar teknolojisi (Cloud technologhy) teknoloji çözümleriyle dijital dönüşüm için Bulgaristan eğitim organizasyonlarına destek, nasıl bilinebilir ve öğütler sağlar.

CCTA eğitimcilerin nitelikli ihtiyaçlarına hitap eden, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığınca onaylanmış programlar üzerine kurgulanmış kısa dönem öğretim kursları sağlar.

Programlar öğretmenlerin profesyonel gelişimini desteklemeyi hedeflemiştir ve ISO 9001:2015 ile sertifikalanan CCTA’nın öğretim prosedürlerini güncellemektir.

Merkezimiz Türkiye’deki uzay kampının Bulgaristan ortağıdır, gençlik kampı STEAM eğitimi vermektedir, her yıl yüzlerce Avrupa ve Asya ülkelerinden 13-19 yaş arasındaki gençlere fen bilimleri, teknolojiler ve takım çalışması ile yoğun bir program sağlamaktadır. Ulusal düzeyde de CCTA her sezon gençler için çok yönlü konularda bir program sunan fen bilimleri kampları organize eder.

Yüzyılın bilgi ve becerilerinin kazanımı ve gençlerin anlamlı eğitimle buluşması için ihtiyaçlarına hitap eden birçok proje CCTA tarafından başlatılıp yürütülmüştür.

CCTA Avrupa Birliği, ulusal ve uluslararası bağışlar ve fonlarla hibe alan eğitim projelerinin uygulanmasında etkindir.

Merkezin ana ofisi Sofya’dadır. Plovdiv ve Varna’da şubeleri vardır.

Web Sitesi: www.cct.bg


Panevezys Bölgesi Eğitim Merkezi- Litvanya (Eğitim Merkezi) 1995 yılında Panevezys Bölgesi konseyi tarafından kurulmuştur ve kar amacı gütmez. Litvanya Panevezys de bulunmaktadır. Eğitim Merkezimizin hedefleri sıraladığımızda okul topluluklarının üyelerinin profesyonel yeterliliklerini geliştirmek ve pedegojik yeniliklerin algısını yaymayı desteklemektir. Özellikle Panevezys bölgesindeki 20 okul topluluklarına hizmet içi eğitim sağlar. Hayat boyu öğrenme topluluğunun bakış açısını yerine getirirken, Eğitim Merkezi ulusal eğitimin önceliklerine, okulların ve bireysel eğitim görenlerin ihtiyaçlarına cevap verir.

Şu andaki eğitim içeriğinin ihiyaçları ve zorlukları üzerinde analiz yaparken, Eğitim Merkezi gereksinim duyulan nitelikli eğitimleri, atölye çalışmalarını, seminerleri, müzakarelerde izleyicilerine sunar. İhtiyaç edilen uzmanlarla ve bilgili eğitmen-uygulayıcılarla kurslar düzenleyerek eğitim odakları toplulukların taleplerine yanıt verir.

Eğitim merkezi etkinlikler ve learning partnership (öğrenme ortaklığı iki öğrencinin birbirini beceri, bilgi vs yönünden zenginleştirmesi) projeleri aynı zamanda yabancıortaklar, kurumsal veya özel kuruluşlarla, çeşitli topluluklarla ilişkiler geliştirirler. Örneğin, 2017-2020 yılları arasında İtaiya, Bulgaristan, İspanya, Portekiz, Romanya, Yunanistan, Polonya, Almanya, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Malta ile eğitim merkezimiz 9 adet ‘’Erasmus’’ projesi uyguladı.

Aynı zamanda 666 son sınıf öğrencisene sahip olan Panevezys Bölgesinin 3. Çağ Üniversitesi ile birlikte çalışır.

Web Sitesi: www.prsc.lt


Üsküdar Milli eğitim müdürlüğü İstanbul’un en eski ve en tarihi yerindedir. Nüfusu 330.000 üzerindedir Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü 1926 yılında kurulmuştur. Bölgede 342 devlet okulu ve 136 özel okul, 168.000 öğrenci vardır. Bu okulların 82 âdeti ana okul, 52 adeti ilkokul ve 39 tanesi ortaokul ve nihayetinde 172 tanessi lisedir. 7200 öğretmenden fazlası farklı seviyedeki okullarda çalışır müdürlüğümüzde 196 kişi yönetimsel görevler ile istihdam edilmiştir. Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü halk kursları, hayat boyu öğrenme ve yetişkinler için eğitim merkezleri ve özel bakım gerekenler için eğitim merkezleri de organize eder. Aynı zamanda üstün yetenekli çocukların eğitim alabilecekleri fen ve gençlik merkezleri ve Çocuk Üniversitesini de sayabiliriz. Strateji geliştirme bölümü bu bölgede bütün projeleri desteklemekle görevlidir. 12 ulusal ve 5 Avrupa projesi Üsküdar MEM tarafından yürütülmektedir. Üsküdar MEM 2015 yılından beri çok geniş bir sergi alanında 120 ana okul, ilkokul ve ortaokulların katılımıyla FEN ve Bilim Festivali koordine ediyorlar. Bu festivalin amacı tüm yıl boyunca üretilenleri sergilemektir. Bunun dışında, öğrenciler için festival keşiflerinin fen disiplinlerinin geniş bir yelpazede derinlemesine buluşmasına olanak sağlar. Yönlendiren araştırmacılar ve eğitimciler tarafından fen bilimlerinin mucizelerini keşfederler. 25 donatılmış özel Eğitim Sınıflarının ve 15 formatör eğitici eğitmenlerinin katılımıyla ‘’Eğitim, Donanım, Gelişim (EDGE) projesi Uskudar MEM tarafından uygulanan ve İstanbul Gelişim Ajansı 2018 gençlik finansal destek programı kapsamında desteklenen ebeveyn ve öğretmen seminerleri düzenlenmiştir. Ulusal Eğitim bakanlığı ve 2010 tarihinde Doğubeyazıt bölgesinde UNICEF tarafından anaokul eğitimini güçlendirme projesi yürütüldü.

Web Sitesi: www.uskudar.meb.gov.tr/


Bahçeşehir Uğur Education Institution

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın hikayesi 1968 yılında sadece üç derslikli bir dershane ile başladı. Bu kurum 2021 yılında da Türkiye’de ve dünyada kaliteli eğitimi gelecek nesillere taşıyan başarılı bir küresel eğitim markası olarak devam etmektedir. Eğitim hayatına 1974 yılında başlayan Enver Yücel, son yıllarda gerçek anlamda bir dünya eğitim markası haline gelen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın (BUEI) vizyoner kurucusudur. Eğitimin tüm küresel sorunları çözebileceğine inanan Bay Yücel, Türkiye’nin ve  dünyanın gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayan çağdaş bir eğitim anlayışı oluşturmak için yorulmadan çalışmaktadır. 1968 yılında Uğur Dersanesi’nin kurulmasıyla başlayan serüven, yarım asrı aşkın süredir eğitime değer katarak devam ediyor.

Kurucusunun vizyonuyla hareket eden ve seçkin öğretim kadrosu tarafından desteklenen BUEI, Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Uğur Okulları, Uğur Kariyer Merkezi, Uğur Hazırlık Liseleri gibi dünya çapında 150.000’den fazla öğrenciye kaliteli eğitim sunmaktadır.Bu eğitim kurumlarının yanı sıra, Bahçeşehir Üniversitesi, BAU Uluslararası Üniversitesi Washington DC, BAU Uluslararası Üniversitesi Berlin, BAU Uluslararası Tıp Üniversitesi Batum, BAU Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi, Mentora Dil Okulları, CES Toronto Dil Okulları ve IAR Roma’yı içeren BAU Global organizasyonu çatısı altında uluslararası eğitim kurumlarını da bünyesinde barındırmaktadır.

Web Sitesi: www.bahcesehir.k12.tr/tr/


Danmar Computers, Bilgi Teknolojisi alanında faaliyet gösteren ve bu alanda mesleki eğitim veren özel bir şirkettir. Şirket personeli, eğitim amaçlı kullanılan modern Web ve mobil uygulamaların geliştirilmesinde geniş deneyime sahiptir. Ayrıca, şirketin Ar-Ge personelinin araştırma yaptığı ve çeşitli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre eğitimler hazırladığı Avrupa projelerini yürütme konusunda uzun vadeli deneyime sahiptirler. Danmar Computers, diğerlerinin yanı sıra Avrupa Birliği Eğitim Programları yürütmüştür: Progress, eski Leonardo da Vinci ve Grundtvig, şu anda Erasmus+ ve Horizon2020. Bu projelerin çoğunda Danmar, yaygınlaştırma stratejilerini tasarlamaktan ve koordine etmekten sorumluydu. Danmar Computers aynı zamanda Avrupa projelerini yönetmek için çevrimiçi bir sistem olan Adminproject’in geliştiricisi ve sağlayıcısıdır.

Şirketin tüm faaliyetleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geniş ve köklü bir işbirliği ağına dayanmaktadır. Ulusal ağlar arasında eğitim ve danışmanlık kurumları, üniversiteler, okullar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör şirketleri bulunmaktadır. Uluslararası ağ, her Avrupa Birliği ülkesinden gelen çeşitli profillerin ortaklarını içerir. Danmar Computer’ın misyonu, yaşam boyu eğitimi teşvik etmek ve modern teknolojiyi kullanan herkes için eğitime eşit erişim sağlamaktır.

Web Sitesi: www.danmar-computers.com.pl


Girit Üniversitesi (UoC) çok disiplinli, araştırma odaklı kamusal bir eğitim kurumudur. Antik ve modern Akdeniz kültürleri açısından zengin bir yer olan Girit adasındaki Kandiye ve Rethymnon’daki kampüslerde bulunan Üniversite, araştırma ve eğitim için canlı sosyal ve entelektüel bir ortam sunmaktadır. 1973 yılında kurulan Üniversite, ilk öğrencilerini 1977-78 öğretim yılında kabul etmiştir.

Şu anda 5 fakültede (Felsefe, Eğitim, Sosyal Bilimler, Bilim ve Mühendislik ve Tıp) 17 departmanı, ayrıca Skinakas Gözlemevi, Doğa Tarihi Müzesi ve Üniversite Genel Hastanesi de dahil olmak üzere bir dizi bağlantılı kuruluşlara sahiptir. Girit Üniversitesi’ndeki araştırma ve araştırma eğitimi faaliyetleri, her fakülte içindeki departmanlar doğrultusunda düzenlenir.

Araştırma faaliyetleri, bilim insanlarının kendi merakına veya uygulamaya dayalı projelerini geliştirme girişimleriyle yönlendirildiği ölçüde veya diğer araştırma gruplarıyla iş birliği içinde çalışıldığında klasik akademik modelini takip eder. Bu iş birlikli çalışmalar hem temel hem de uygulamalı araştırmanın giderek artan çok disiplinli ve disiplinler arası karakterini yansıtmaktadır ve bu da aynı zamanda Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarının çoğunun disiplinlerarası karakterine de uygundur. Araştırma yapma yönelimi ile tutarlı olarak, Girit Üniversitesi, araştırmacıların işe alınması için AB Şartı ve Kurallarını imzalayan ilk Yunan Üniversitesidir ve araştırmacıların hareketliliği için EURAXESS Avrupa ağının bir parçasında yer almaktadır. Üniversite, kalite güvence yöntemlerini tam olarak uygulamaktadır ve hem akademik hem de idari yapıları için kalite standartlarını karşılamayı taahhüt eder. Şu anda Girit Üniversitesi’nde 14.000’den fazla lisans ve 2500 lisansüstü öğrenci kayıtlıdır. Bu öğrenciler yardımcı öğretim görevlileri, doktora sonrası araştırmacılar, laboratuvar eğitmenlerini ve bundan başka teknik ve idari personel tarafından desteklenen yaklaşık 500 üyeden oluşan harici bir akademik kadro tarafından eğitilirler. Girit Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü, farklı LMS- uzaktan öğrenim sistemi (e-class, Moodle, vb.) kullanarak çeşitli kurslar yürütme konusunda deneyimlidir.

Okul Öncesi Eğitim Bölümü, Girit Üniversitesi’nin 17 departmanından biridir. Departmanın iki amacı vardır: (a) öğrencilerine kaliteli öğretim ve başlangıç eğitimi ve hazırlık sağlamak ve (b) eğitim araştırmalarını ve pedagojik uygulamaları teşvik etmek.

Departmanda

(a) Pedagojik-Eğitimsel Araştırma ve Uygulamalar,

(b) Psikoloji Araştırmaları,

(c) Drama ve Sanatsal/Estetik Eğitimi Araştırmaları,

(d) Müzik ve Psiko-kinetik Eğitimleri olmak üzere 4 araştırma laboratuvarı vardır ve başarıyla yönetilmektedir.

Okul Öncesi Eğitimi Daire Başkanlığı bünyesinde “Hizmet İçi Okul Öncesi Öğretmenleri Yetiştirme Merkezi” bulunmaktadır ve burası da başarıyla işletilmektedir. Merkez şu alanlarda uzmanlaşmıştır: (a) Genel Eğitim Okul Öncesi Müfredatı ve Uygulaması,

(b) Erken müdahale programlarına önem vererek, Özel İhtiyaçları olan küçük çocuklar için Eğitim.

Web Sitesi: www.uoc.gr


UVT 28 yaşında ortaya çıkışı sadece Romanya Yüksek Öğrenim Gelişiminin nesnel talepleri, büyük üniversite merkezlerinin sorumluluğunun dağıtılması ile değil, aynı zamanda Dambovita Bölgesi’ndeki değerli insan potansiyeli ve eski kültürel ve tarihi geleneklerin varlığı ile belirlenen bir devlet üniversitesidir.

Günümüzde UVT yapısı, 34 lisans derecesi uzmanlığı (3 veya 4 yıllık uzun vadeli kurslar), 34 yüksek lisans programı (1-2 yıllık kurslar), 6 doktora çalışması yönü öneren 10 fakülte ve 3 bölümden oluşmaktadır, aynı zamanda öğretmen yetiştirme kursları ve uzaktan/yaşam boyu öğrenme kursları da vardır. Halihazırda yaklaşık 7000 öğrenci, 19 eğitim departmanında düzenlenen yaklaşık 300 öğretmenin yetkin rehberliği altında her türlü eğitime katılmaktadır.

Sürdürülebilir bir üniversite olarak UVT, – eğitim yoluyla – uzun vadeli gelişme yeteneğine sahip bir insan toplumu yaratmayı hedeflemektedir bunun için  ekonomik, sosyal, kültürel ve bilgisel çevre üzerinde hareket eden yeni bir ayrılma yolunun gerektirdiği değişikliklerin farkında olan vatandaşlar yetiştirmeye çalışmaktadır.

UVT şu anda çok kültürlü bir Avrupa düşüncesinin gerçekleştirilmesinde aktif olarak yer almakta ve insani ve demokratik değerlerinin onaylanmasına katkıda bulunmaktadır. Kurum, farklı programlar çerçevesinde çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde koordinatör veya ortak olarak daha önce de günümüzde de yer almaktadır ve Uluslararası düzeyde, TEMPUS, Socrates, LLP, FP7, Erasmus+ vb. gibi Avrupa çerçeveleri altındaki projeler, sadece personelin potansiyelini ve bilimsel uzmanlığını geliştirmekle kalmamış, aynı zamanda Avrupa işbirliğini ve farkındalığını da artırmıştır.

Üniversite öncesi sistemle olan geniş bağlantıları ile Üniversite, hizmet öncesi öğretmenlerin de hazırlanmasını sağlayan tüm alanlarda hizmet içi kurslarla öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimini destekler. Ayrıca, sürekli mesleki gelişim programlarının çoğu, modern didaktik metodolojiler ve e-öğrenme olanakları ile organize edilmektedir. Bu bağlamda, kurumun misyon ve görevleri, proje faaliyetleri ve görevleriyle uyumludur, öğretmen yetiştirme programı geliştirmeye, okulu terk sorunlarını sınırlamak için çerçeveler oluşturmaya, BİT’i eğitim amaçlı kullanmaya ve Avrupa işbirliğini güçlendirmeye  ve farkındalık yaratmaya yöneliktir.

UVT, bu zamana kadar birçok ulusal ve uluslararası projenin koordinatörü veya ortağı olarak görev yapmıştır. Kurum, resmi eğitimde öğrenme etkinliklerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere eğitimde yeni yönelimlere sahip olan Romen öğretmenler için sürekli mesleki gelişim programları geliştirmede ve üstlenmede öncüdür. Tüm eğitim seviyelerine adanmış, örgün / gayri resmi / yaygın ortamlarda öğrenme etkinliklerinin geliştirilmesinde ve yeni öğretim metodolojilerini ve pedagojik stratejileri teşvik etmede çok önemli bir rol oynar.

Bağlantılı olduğu ortaklar, Erken Çocukluk Eğitimi alanında yer alan eğitim kurumlarıdır.Esas olarak, anaokulları ve okullar (küçük ve orta ölçekli kuruluşlar), 10 yaşına kadar olan çocukların (resmi ve gayri resmi) eğitimine yöneliktir ve yaklaşık dördüncü sınıflara eşdeğerdir. Üniversite, Romanya ulusal eğitim çerçevesi içinde pedagojik programların yürütülmesi için gerekli tüm unsurlarla birlikte anaokulu ve ilkokul öğretmenliği eğitimi vermektedir.

Üniversitenin Öğretmen Yetiştirme Departmanı ve Eğitim Bilimleri Departmanı öğrencilerin psiko-pedagojik eğitimini, geleceğin okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin ilk eğitimini ve aynı zamanda okul öncesi eğitimden öğretim kadrosunun mesleki gelişimine kadar bulunan eğitimleri sağlamaktadır. Modern didaktik ve öğrenci merkezli yaklaşımları teşvik etmek için gerekli profesyonel ve çapraz yeterlilikleri geliştirir.

Yürütülen faaliyetler içinde öğretim kadrosu için başlangıç eğitimi, hizmet içi öğretmen eğitimi veya bilimsel araştırmalar vardır. Bu faaliyetler Avrupa eğitim standartlarına göre düzenlenmiştir ve çağdaş toplumun gereksinimlerini ve mevcut eğitim önceliklerini karşılamaya yöneliktir.

Bu önceliklerden biri de anaokullarından ve diğer okullardan gelen öğretmenlerin eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesine yöneliktir.

Bu bağlamda, üniversite eğitimciler ve toplumla birlikte iş birliği ile tüm desteğini sunmaktadır ve tüm öğrencilerin kişisel olarak en iyiye ulaşmalarını sağlama sorumluluğunu üstlenmektedir. Bu doğrultuda üniversite, tüm çocukların entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel özellikleri de dahil olmak üzere büyümelerini ve gelişmelerini desteklemektedir.