Sari la conținut

NGSS

Next Generation Science Standards Through STEAM

Sumarul proiectului NGSS

Proiectul NGSS își propune să promoveze STEM + Arts în Educația timpurie printr-o abordare nouă care se va concentra pe conceptul de învățare socială și emoțională (SEL), integrat cu abordări interactive (de exemplu, drama, învățarea prin joc, educație fizică etc.), abordând deopotrivă dezvoltarea abilităților emoționale și a abilităților cognitive. Accentul principal va fi pe următoarele patru abilități: comunicare, gândire critică, colaborare, creativitate. Achiziționarea acestor patru abilități va ajuta la eliminarea barierelor emoționale și conceptuale în calea învățării științelor în Educația timpurie, astfel încât cursanții să se simtă încrezători în abordarea subiectului în evoluția lor școlară ulterioară. Obiectivele secundare ale proiectului vor include: promovarea unei abordării imparțiale din perspectiva genului în educația STEM; creșterea gradului de conștientizare și sensibilitate a elevilor față de mediul inconjurător.

Ca strategie de educație din secolul 21, proiectul își propune să crească abilitățile de bază ale copiilor în STEM + Arts (creativitate, gândire critică, rezolvarea problemelor) și dezvoltarea competenței profesorilor pentru a preda în mod eficient concepte interdisciplinare de artă și știință folosind un context din lumea reală pentru promovarea unor medii de învățare mai creative și colaborative în școli.

Proiectul se va strădui să încurajeze participarea tinerelor fete in educația STEM și va dezvolta și testa un model de evaluare a schimbării comportamentale. În abordarea problemelor implicării fetelor în STEM prin testarea măsurilor inovatoare de încurajare în primele etape ale educației, proiectul își propune să producă un impact puternic asupra tuturor grupurilor țintă ale proiectului.

NGSS se așteaptă să ajungă direct la cel puțin 100 de profesori din U.E. și la elevii acestor (in total 3000 de elevi) în timpul fazei de pilotare, precum și la cel puțin 55 de instituții de învățământ. Proiectul se va strădui să obțină contribuția a 18 profesioniști STEM + Arts, 30 stakeholders, 220 de participanți la evenimente de transmitere a bunelor practice propuse, precum și  diseminare mai largă către peste 300 de stakeholders educationali.

Obiectivele specific

Primul obiectiv

Creșterea dezvoltării competențelor profesorilor și educatorilor pentru a preda în mod eficient conceptele STEM + Arts copiilor incluși in Educația timpurie, cu accent pe fete, astfel încât să încurajeze creativitatea, gândirea critică și competențele de rezolvare a problemelor.

Al doilea obiectiv

Creșterea și susținerea interesului fetelor pentru domeniile STEM prin dezvoltarea metodelor de predare incluzive și a resurselor deschise, axate pe învățarea STEM + Arte în școli in relație cu un context din realitate;

Al treilea obiectiv

Sprijinirea unei schimbări comportamentale in randul fetelor pentru a încuraja eliminarea stereotipurilor de gen in educație și în alegerile de carieră, motivând fetele să-și îndeplinească potențialul în domeniile STEM și să reducă astfel un potențial decalaj de gen in aceste domenii;

Al patrulea obiectiv

Integrarea unei strategii de educație specifică secolul XXI pentru dezvoltarea unor medii de învățare mai creative în educația preșcolară și primară prin adoptarea unor abordări interdisciplinare de învățare STEM + Arte, alăturate practicilor incluzive de gen în programa școlară.