About

Proiectul NGSS își propune să promoveze STEM + Arts în educația timpurie printr-o abordare nouă care se va concentra pe conceptul de învățare socială și emoțională (SEL), integrat cu abordări interactive (de exemplu, dramă, învățarea prin joc, educație fizică etc.), abordând dezvoltarea abilităților emoționale împreună cu abilitățile cognitive. Accentul principal va fi pe următoarele patru abilități: comunicare, gândire critică, colaborare, creativitate. Achiziționarea acestor patru abilități va contribui la eliminarea barierelor emoționale și conceptuale în calea învățării științelor în educația timpurie, astfel încât cursanții să se simtă încrezători în abordarea subiectului în evoluția lor școalară ulterioară. Obiectivele secundare ale proiectului vor include: promovarea unei abordării imparțiale din perspectiva genului în educația STEM; creșterea gradului de conștientizare și sensibilitate a elevilor față de mediul inconjurător.

Ca strategie de educație din secolul 21, proiectul își propune să crească abilitățile de bază ale copiilor în STEM + Arts (creativitate, gândire critică, rezolvarea problemelor) și dezvoltarea competenței profesorilor pentru a preda în mod eficient concepte interdisciplinare de artă și știință folosind un context din lumea reală pentru promovarea unor medii de învățare mai creative și colaborative în școli.

Proiectul se va strădui să încurajeze participarea tinerelor fete in educația STEM și va dezvolta și testa un model de evaluare a schimbării comportamentale. În abordarea problemelor implicării fetelor în STEM prin testarea măsurilor inovatoare de încurajare în primele etape ale educației, proiectul își propune să producă un impact puternic asupra tuturor grupurilor țintă ale proiectului.

NGSS vizează să ajungă direct la cel puțin 100 de profesori din întreaga UE și la elevii acestora (3000 de elevi) în faza de pilotare, precum și la cel puțin 55 de instituții de învățământ. Proiectul se va strădui să obțină contribuția a 18 profesioniști STEM + Arts, 30 stakeholders, 220 de participanți la evenimente de transmitere a bunelor practice propuse, precum și  diseminare mai largă către peste 300 de stakeholders educationali.

Obiective specifice:

– Creșterea dezvoltării competențelor profesorilor și educatorilor pentru a preda în mod eficient conceptele STEM + Arts copiilor din educația timpurie, cu accent pe fete, astfel încât să încurajeze creativitatea, gândirea critică și competențele de rezolvare a problemelor;

– Creșterea și susținerea interesului fetelor pentru domeniile STEM prin dezvoltarea metodelor de predare incluzive și a resurselor deschise, axate pe învățarea STEM + Arte în școli in relație cu un context din realitate;

– Sprijinirea unei schimbări comportamentale in randul fetelor pentru a încuraja eliminarea stereotipurilor de gen in educație și în alegerile de carieră, motivând fetele să-și îndeplinească potențialul în domeniile STEM și să reducă astfel un potențial decalaj de gen in aceste domenii;

– Integrarea unei strategii de educație din secolul XXI pentru dezvoltarea unor medii de învățare mai creative în unitățile preșcolare și primare prin adoptarea unor abordări interdisciplinare de învățare STEM + Arte, alături de practici incluzive de gen în programa școlară.

NGSS va include o analiză cuprinzătoare asupra valorii educației STEM + Arts în creșterea motivației, participării tinerelor fete în domeniile STEM și dezvoltarea curriculumului de formare online pentru profesori în învățarea STEM + Arts și practici sensibile la gen pentru a sprijini educatorii și profesorii să pună în aplicare abordări interdisciplinare în predarea artelor și științelor în școli.

Toate atelierele de instruire vor sprijini profesorii să devină mentori, oferind îndrumări și instruind facilitatorii pentru pilotarea OER.

Ca valoare adăugată, parteneriatul va crea un kit de STEM + Artă pentru elevi și un set de instrumente digitale pentru cursul de formare a profesorilor care va fi utilizat de profesori în sălile de clasă cu copiii.

Aceste rezultate vor conține un set de metodologii și instrumente noi și digitale care vor sprijini profesorii în reducerea decalajelor de gen în ceea ce privește genul feminin și STEM prin adoptarea învățării incluzive STEM + Arts.

Aceste rezultate vor combina abordări de predare formale și non-formale, precum și activități bazate pe TIC pentru a îmbogăți atât profesorii, cât și elevii, sprijinind tinerii elevi, în special fetele, să facă alegeri non-stereotipice în viitorul lor traseu educațional.

Crearea unei recomandări de politică educațională pentru STEM + Educație artistică coprodusă cu profesori, educatori, profesioniști STEM și părțile interesate din 6 țări ale UE și orientată către factorii de decizie educațională va da o dimensiune UE proiectului. Documentul de recomandare a politicii educaționale și raportul de impact vor oferi un cadru organizațiilor educaționale pentru a integra educația STEM prin utilizarea rezultatelor bazate pe dovezi, va încuraja participarea fetelor la STEM, în cazul în care diferența de gen persistă.

Grupurile țintă ale proiectului sunt educatori și copii din etapa preșcolară și primară.

Proiectul este finanțat de Agenția Națională Turcă Erasmus +.