Bilateral TM

Kavram raporu çıktısının ele alınacağı ikili çevrim içi toplantı ilk çıktı olan ihtiyaç analizi ve masa başı araştırma raporlarıyla oluşacak ortak raporun lideri Valahia Targoviste Üniversitesi-Romanya ve değerlendirme sorumlusu Girit Üniversitesinin katılımı ile Üsküdar İl Milli eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 5 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Odak grupları öğretmenler, ebeveynler, dezavantajlı öğrencilerin ebeveynleri, kadın STEM profesyonelleri, eğitmenler, araştırmacılar, sanat ve tasarım profesyonelleri olarak belirlenmiştir. STEM konularının nasıl bütünleştirilip sunulacağının yanı sıra, fen ve sanat konularının nasıl birleşmesi de ders planlarına, atölye çalışmalarına, video senaryolarına yansıması gereği görüşüldü. STE(A)M programları dans, tasarım, resim, fotoğrafçılık, yazma, drama gibi görsel ve işitsel tüm sanat dallarını içerecektir. STEM eğitiminde cinsiyet eşitliği yaklaşımını desteklemek özellikle kız öğrencilerin STEM ve sanat konularıyla heyecan ve istekle buluşmasını sağlamak NGSS projesinin hedeflerindendir. Bu bağlamda davranış farklarını gözlemleyebilmek adına kız ve erkek çocukları olan ebeveynler seçilecektir. Ayrıca görüşme sorularını belirlerken sosyal duygusal öğrenme sürecini ortaya çıkaranların belirlenmesi görüşüldü. Hedef grupları için olası mülakat sorularının belirlenmesi ile toplantı iyi dileklerle sona erdi.